Zastosowanie / Terapia dla dzieci

Niektóre urazy porodowe można wyleczyć poprzez terapie podczas gdy innych urazów nie można wyleczyć terapia tlenem hiperbarycznym pomaga zwiększyć komfort dziecka. Tak jak istnieją różne formy urazów porodowych, tak istnieją różne formy terapii, od czegoś tak pozornie prostego jak terapia zajęciowa, po coś może nieco bardziej złożonego, jak właśnie tlenoterapia hiperbaryczna. Dzięki zastosowaniu czystego 100% tlenu dzieci mogą korzystać z HBOT w sposób, którego nie zapewniają tradycyjne metody leczenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna pomaga leczyć małych pacjentów z urazami mózgu, porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, Autyzmem. Jeśli  Twoje dziecko jest ofiarą urazu mózgu związanego z porodem, w tym krwawienia wewnętrznego mózgu, krwotoku mózgu lub braku wystarczającej ilości tlenu do mózgu, będzie to korzystna forma leczenia, ponieważ obniża ciśnienie.

Zespół Downa

Jest chorobą genetyczną, która powoduje zmniejszenie zdolności poznawczych oraz predysponuje do wielu wad i schorzeń towarzyszących, m.in. takich jak wrodzone wady serca, zez, wady przewodu pokarmowego, niedosłuch, niedoczynność tarczycy i obniżona odporność.

Ze względu na charakter choroby jest ona nieuleczalna, niemniej poprzez tlenoterapię hiperbaryczną można skutecznie wspomóc rozwój i ułatwić codzienne funkcjonowanie osób z zespołem Downa.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w Zespole Downa:

 • poprawa napięcia mięśniowego, lepsza stabilizacja ciała, wyraźniejsza mowa, redukcja zeza
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych, lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa metabolizmu, redukcja masy ciała
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

Autyzm

u wielu dzieci z autyzmem występuje zjawisko hipoperfuzji (zmniejszony przepływ krwi) w płatach skroniowych i czołowych, które przekłada się na problemy w rozwoju mowy i kontakty społeczne. Ponadto u dzieci ze spektrum autyzmu występują bardzo często stany zapalne, alergie pokarmowe, duże stężenie metali ciężkich i zagrzybienie organizmu.

Co może nam dać leczenie dzięki tlenoterapii hiperbarycznej w autyzmie:

 • poprawia kontakt wzrokowy
 • poprawia interakcję z otoczeniem oraz umiejętności psycho-społecznych
 • poprawia nastrój, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawia szybkość kojarzenia i reakcji
 • zwiększa zaangażowanie i koncentrację

 

Z tlenoterapii hiperbarycznej bardzo często korzystają dzieci z innymi niepełnosprawnościami neurologicznymi np. spektrum Aspergera, zespół Dandy-Walkera, Rubinsteina-Taybiego, borykające się z porażeniem mózgowym i ruchowym. Teoria neuroplastyczności mózgu zakłada, że nawet bardzo długo po uszkodzeniu tkanek neuronowych, mózg może nadal wykazywać zdolność do samo-naprawy oraz odzyskania utraconych funkcji poprzez tworzenie nowych ścieżek neuronowych. Idea ta jest coraz częściej potwierdzona przez liderów w leczeniu dolegliwości neurologicznych takich jak Norman Doidge, Paul Harch, Havier Figueroa i wielu innych.

Bogate doświadczenie lekarskie z pacjentami pediatrycznymi pozwala wysnuć wnioski co do skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej na schorzenia neurologiczne u dzieci i młodzieży. Lekarze Ci przytaczają dramatyczne przypadki z ich praktyki lekarskiej, w których pacjenci wracali do zdrowia nawet w późnym stadium rozwoju chorób. Leczenie tych pacjentów odbywało się z pomocą tlenu hiperbarycznego podawanego w komorze.

Oto parę historii do obejrzenia i posłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=chqgu52Nv0I

https://www.youtube.com/watch?v=aiYfqepQWNc&t=113s